Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 14
Автори Карпенко В., Стародуб Ю.
Назва статті Рівняння гаусової лінії на поверхні
Анотація Доведений загальний зв’язок кривин точок у лінії на поверхні у вигляді її загальної кривини, яку детерміновано утворюють параболічні, гіперболічні, еліптичні кривини точок, стохастично розсіяні у лінії за законом нормального розподілу. Загальна кривина лінії поставлена у відповідність фізичним законам збереження, зміни, перенесення й упакування енергії в кожній точці.
Мова Українська
PDF формат Карпенко В., Стародуб Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти