Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 14
Автори Гарт Е.
Назва статті Застосування проекційно-ітераційної модифікації методу скінченних елементів до дослідження пружного багатошарового тіла
Анотація Досліджено проекційно-ітераційні модифікації методу скінченних елементів для розв’язування мішаної просторової задачі теорії пружності багатошарового тіла. Проаналізовано обчислювальну ефективність методу, дано рекомендації з його застосування.
Мова Українська
PDF формат Гарт Е. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти