Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 14
Автори Гарасим Я., Мочурад Л., Остудін Б.
Назва статті Метод інтегральних рівнянь у разі числового моделювання граничних задач теорії потенціалу та можливості його ефективного використання
Анотація Розглянуто задачу Діріхле для рівняння Лапласа в суттєво просторовому формулюванні та висвітлено деталі її наближеного розв’язування на підставі методу інтегральних рівнянь. Виявлено доцільність трактувати її як задачу з абелевою групою симетрії четвертого порядку на площині. Це дає змогу побудувати прості алгоритми наближеного розв’язування; наявність симетрії граничних контурів дає підстави звести початкову задачу до розв’язування чотирьох незалежних інтегральних рівнянь та виконати відповідні паралельні обчислення.
Мова Українська
PDF формат Гарасим Я., Мочурад Л., Остудін Б. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти