Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 14
Автори Власюк А., Мартинюк П.
Назва статті Числове розв’язування задачі фільтраційної консолідації ґрунтового масиву за наявності тепломасоперенесення методом радіальних базисних функцій
Анотація Розглянуто математичну модель одновимірної задачі фільтраційної консолідації масиву ґрунту з урахуванням впливу тепломасоперенесення. Для числового розв’язування відповідної крайової задачі використано безсітковий метод радіальних базисних функцій. Як приклад, досліджено задачу консолідації масиву глинистого ґрунту. Проаналізовано отримані числові розв’язки та порівняно їх з розв’язками, що отримані методами скінченних різниць та скінченних елементів.
Мова Українська
PDF формат Власюк А., Мартинюк П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти