Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 14
Автори Власенко О., Кравченко О.
Назва статті Застосування GRID-технологій для розв’язування задач фізики твердого тіла
Анотація Розглянуто можливості застосування GRID-технологій для розв’язування задач фізики твердого тіла. На підставі аналізу особливостей GRID-технології запропоновано спосіб організації вирішення прикладної задачі, що зводиться до розв’язування N-ої кількості диференціальних рівнянь з частинними похідними. Проаналізовано застосування GRID-технології у світі та перспективи розвитку її в Україні.
Мова Українська
PDF формат Власенко О., Кравченко О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти