Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 14
Автори Мочурад Л., Остудін Б.
Назва статті Числовий аналіз граничних задач теорії потенціалу в R2 з абелевою групою симетрії скінченного порядку
Анотація Розглянуто задачу Діріхле для рівняння Лапласа в R2, яка має абелеву групу симетрії скінченного порядку. Вдосконалено загальну методику, що ґрунтується на інтегральному зображенні шуканих розв’язків. Специфіку поставленої проблеми враховано шляхом використання апарату функцій Гріна, одного з методів декомпозиції областей та симетричності в розташуванні окремих ділянок межі. За наявності розімкнених контурів досліджено відповідні числово-аналітичні схеми розв’язування отриманих інтегральних рівнянь зі слабкими особливостями в ядрах, а також способи обчислення певного класу невласних інтегралів.
Мова Українська
PDF формат Мочурад Л., Остудін Б. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти