Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 14
Автори Kaлогеропулос Г., Коссак O.
Назва статті Дослідження розв'язку узагальненої автономної неперервної та дискретної лінійних систем
Анотація Вивчено спектральне зображення розв’язку узагальненої автономної лінійної системи у неперервному та дискретному зображенні за заданих початкових умов. В обох випадках відповідні матриці можуть бути комплексними, хоча в багатьох застосуваннях вони дійсні. В обох випадках відповідні матриці можуть бути комплексними, хоча в багатьох застосуваннях вони дійсні. В цьому разі обидві системи, пов’язані з пучком матриць sF-G, є регулярними, причому визначник detF=0. Дослідження в обох випадках проводили для однорідних систем, які називають, відповідно, узагальненою неперервною та дискретною системами. Для отримання точного розв’язку обох задач використано канонічну форму Веєрштраса для заданих пучків матриць. Цю канонічну форму можна побудувати за допомогою скінченних та нескінченних елементарних дільників. При detF=detG=0 можна отримати різні типи елементарних дільників: нульові скінченні елементарні дільники типу sp; ненульові скінченні елементарні дільники типу (s-a)beta, з alpha≠0 та нескінченні елементарні дільники типу sq. Доведено подібність між розв’язками в неперервному і дискретному випадках. Так можна знайти дискретну аналогію для розв’язку неперервної системи за допомогою заміни матриць e матрицями Jpk.
Мова Англійська
PDF формат Kaлогеропулос Г., Коссак O. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти