Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 14
Автори Жук М., Кіндибалюк А.
Назва статті Використання методу Канторовича для розв’язування системи диференціальних рівнянь у випадку крайових умов задачі Неймана
Анотація Для розв’язування системи рівнянь математичної фізики запропоновано застосування методу Л.В. Канторовича, за допомогою якого система рівнянь у частинних похідних зводиться до відповідної їй системи звичайних диференціальних рівнянь. Визначено існування та єдиність узагальненого розв’язку методу Канторовича, оцінку швидкості збіжності.
Мова Українська
PDF формат Жук М., Кіндибалюк А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти