Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 14
Автори Бартіш М., Огородник Н.
Назва статті Модифікація методу хорд розв’язування задач мінімізації
Анотація Досліджено новий підхід до побудови методів розв’язування задач безумовної мінімізації. З використанням цього підходу побудовано трикроковий алгоритм, який ґрунтується на методі хорд та градієнтному методі. Вивчено швидкість збіжності цього методу. Виконано числові експерименти та зроблено висновки про ефективність запропонованого алгоритму в сенсі кількості обчислень порівняно з базовими алгоритмами.
Мова Українська
PDF формат Бартіш М., Огородник Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти