Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Работніков А.
Назва статті Залежність збитку страхової компанії від коливань смертності
Анотація Розглянуто залежність розподілу загального збитку страхової компанії за портфелем договорів страхування на випадок смерті. Смертність апроксимовано аналітичним законом. Отримано точкові оцінки параметрів закону на підставі актуальних нині таблиць смертності. Побудовано та реалізовано з застосуванням ЕОМ модель, яка за допомогою метода Монте–Карло дає змогу знаходити розподіл загального збитку, враховуючи прогнози щодо можливої відмінності реальних показників смертності від прогнозованих
Мова Українська
PDF формат Работніков А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти