Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Махорт А.
Назва статті Моделювання монопольних впливів на економічну систему у випадку нелінійних технологій
Анотація Розглянуто випадок наявності монополістів у економічній системі з нелінійною залежністю технологічних коефіцієнтів від випусків. Розроблену раніше теорію оподаткування поширено на цей випадок. Запропоновано алгоритм розв’язування задачі про економічну рівновагу в такій економічній системі
Мова Українська
PDF формат Махорт А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти