Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Лісовець В., Цегелик Г.
Назва статті Метод M-паралельного послідовного пошуку записів у файлах баз даних і його ефективність
Анотація Розглянуто особливості відомих архітектур багатопроцесорних систем, запропоновано метод m-паралельного послідовного пошуку записів у файлах баз даних, орієнтований на його використання в багатопроцесорних ЕОМ, а також досліджено ефективність цього методу для відомих законів розподілу ймовірностей звертання до записів
Мова Українська
PDF формат Лісовець В., Цегелик Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти