Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Сулим Г., Пастернак Я.
Назва статті Регуляризована тотожність Cомільяни для задач теорії пружності з тонкостінними структурами
Анотація Розглянуто проблему дослідження тонкостінних структур за допомогою методу граничних елементів. Здійснено огляд відомих підходів та запропоновано новий спосіб розв’язання проблем, пов’язаних із обчисленням майже-сингулярних інтегралів. Для ілюстрації ефективності цього способу розглянуто числові приклади. З’ясовано межі застосування різних варіантів методу граничних елементів до дослідження тонкостінних пружних включень залежно від жорсткості останніх
Мова Українська
PDF формат Сулим Г., Пастернак Я. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти