Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Мамчук В.
Назва статті Про деякі алгебраїчні моделі турбулентності
Анотація Наведено модель та результати з математичного моделювання деяких видів турбулентних пристінних течій. Розрахунки виконано безітераційним скінченнорізницевим маршовим методом з другим порядком точності за обома координатам. Співставленно розрахункові результати в різних перерізах уздовж розвитку течії з експериментальними даними засвідчують задовільну збіжність
Мова Українська
PDF формат Мамчук В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти