Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Макар І.
Назва статті Числові схеми для гіперсингулярних інтегралів у задачах теорії пружності
Анотація Розглянуто обчислювальні аспекти знаходження гіперсингулярних інтегралів у разі розв’язування плоскої задачі теорії пружності симетричним прямим методом граничних елементів. Для обчислення подвійних гіперсингулярних інтегралів застосовано ефективні числові схеми, які запропоновано у праці [4]. Ці методики мають високу точність і дають змогу зробити узагальнення для та адаптивних версій методу граничних елементів. Наведено результати числових експериментів для модельної задачі
Мова Українська
PDF формат Макар І. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти