Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Лаврик С.
Назва статті Про наближене розв’язування початково-крайової тривимірної задачі теплопровідності з використанням методу інтегральних рівнянь
Анотація Розглянуто наближене розв’язування початково-крайової задачі теплопровідності у двозв’язній тривимірній області, обмеженій двома гладкими поверхнями, на яких задано граничні умови типу Діріхле. Зроблено припущення, що початкова умова є нульовою. Для напівдискретизації за часовою змінною використано інтегральне перетворення Лапласа, яке дає змогу звести задачу до сукупності стаціонарних задач для рівняння Гельмгольца. Наближений розв’язок вихідної задачі отримано шляхом наближеного інтегрування оберненого перетворення Лапласа. Сукупність стаціонарних задач розв’язано за допомогою методу граничних інтегральних рівнянь. Для розв’язування отриманих систем інтегральних рівнянь застосовано метод Нистрьома. Числові результати підтверджують високу ефективність методу
Мова Українська
PDF формат Лаврик С. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти