Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Клакович Л., Савенко П.
Назва статті Про існування розв’язків одного класу задач синтезу антенних решіток з оптимізацією розміщення випромінювачів
Анотація Досліджено задачу синтезу антенної решітки за заданою амплітудною діаграмою напрямленості з одночасною оптимізацією амплітудно-фазового розподілу джерел збудження та координат розміщення випромінювачів. Математична модель ґрунтується на задачах аналізу, які враховують взаємний вплив її елементів. Варіаційне формулювання задачі синтезу виконане на загальному рівні (без уточнення типу випромінювачів) і зведене до мінімізації неопуклого згладжувального функціонала. Доведено теорему існування принаймні однієї точки абсолютного мінімуму
Мова Українська
PDF формат Клакович Л., Савенко П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти