Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Даців Г.
Назва статті Про чисельне розв’язування однієї еволюційної задачі на частині поверхні осесиметричної області
Анотація Розглянуто чисельне розв’язування однієї еволюційної задачі другого порядку з операторним коефіцієнтом на частині поверхні осесиметричної області. За допомогою перетворення Лагерра отримано послідовність операторних рівнянь на поверхні. Внаслідок застосування методу граничних інтегральних рівнянь та врахування осьової симетрії цю послідовність редуковано до послідовності систем одновимірних інтегральних рівнянь другого роду, ядра яких виражаються через повні еліптичні інтеграли першого та другого роду. Через спеціальну заміну змінних послаблено особливість у густинах, а також виділено логарифмічну особливість. Повну дискретизацію послідовності виконано з використанням методу Нистрьома. Наведено результати чисельних експериментів
Мова Українська
PDF формат Даців Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти