Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 1999
Випуск 1
Автори Власюк А., Мартинюк П., Каленик М.
Назва статті Числове розв’язування двовимірної задачі фільтраційної консолідації ґрунтового масиву за наявності тепло-масоперенесення в деформівній області
Анотація Побудовано математичну модель двовимірної задачі фільтраційної консолідації масиву ґрунту з урахуванням впливу тепло-масоперенесення за умов змінної області. Для числового розв’язування відповідної крайової задачі використано метод скінченних елементів із застосуванням протипотокової стабілізаційної схеми Петрова–Гальоркіна. Як приклад, досліджено задачу консолідації масиву глинистого ґрунту
Мова Українська
PDF формат Власюк А., Мартинюк П., Каленик М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти