Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Винницька Л.
Назва статті Застосування ієрархічного базису на трикутнику до розв’язування задач теорії пружності
Анотація Досліджено застосовність ієрархічного базису до числового розв’язування двовимірних задач теорії пружності методом скінченних елементів на прикладі задачі Кірша. Числове розв’язування виконано в разі декомпозиції області на трикутні елементи. Зроблено порівняння результатів числових експериментів та аналітичного розв’язку
Мова Українська
PDF формат Винницька Л. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти