Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Брухаль М., Терлецький Р., Фундак О.
Назва статті Методика числового розв’язування нелінійних задач теплоперенесення в тілах різної прозорості для теплового випромінювання
Анотація Розглянуто головні типи нелінійних початково-крайових задач, які виникають під час дослідження температури в тілах різної прозорості за врахування процесів перенесення випромінювання. Розроблено методику їх розв’язування за допомогою методу скінченних елементів, особливістю якої є лінеаризація варіаційних рівнянь під час побудови однокрокової рекурентної схеми інтегрування за часом. Запропонований підхід використано для розрахунку температури в системі плоскопаралельних шарів різної прозорості в разі нагрівання тепловим випромінюванням. Проаналізовано розподіл тепловиділень і температури в шарах з конкретних матеріалів (скла і сталі) залежно від їхніх товщин і температури джерела випромінювання
Мова Українська
PDF формат Брухаль М., Терлецький Р., Фундак О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти