Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Шахно С., Гнатишин О., Якимчук Р.
Назва статті Про різницевий метод з надквадратичною збіжністю для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати
Анотація Досліджено ітераційно-різницевий метод розв’язування нелінійної задачі про найменші квадрати, який не потребує обчислення матриці похідних. Доведено теорему, яка обгрунтовує збіжність, та визначено швидкість збіжності розглянутого методу. Наведено результати числового експерименту
Мова Українська
PDF формат Шахно С., Гнатишин О., Якимчук Р. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти