Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Черняхівський В.
Назва статті Рекурсивний алгоритм побудови максимального простого ланцюга неповного графа
Анотація Для випадку неповного графа розглянуто задачу побудови максимального простого ланцюга між двома довільними заданими вершинами. Описано базовий рекурсивний алгоритм відшукання максимального простого ланцюга на підставі методу пошуку з поверненнями. Наведено результати обчислень простих ланцюгів для прикладів графів
Мова Українська
PDF формат Черняхівський В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти