Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Цимбал В., Флюд В.
Назва статті Задача для сингулярно збуреного звичайного диференціального рівняння другого порядку з інтегральною умовою
Анотація Розглянуто сингулярно збурену нелокальну задачу з інтегральною умовою для звичайного диференціального рівняння другого порядку. Із застосуванням методу примежового шару отримано асимптотичне розвинення розв’язку задачі
Мова Українська
PDF формат Цимбал В., Флюд В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти