Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Музичук Анатолій, Літинський Святослав
Назва статті Застосування перетворення Лагера для розв’язування гіперболічних граничних задач
Анотація До неоднорідних гіперболічних рівнянь 2 m-го порядку з неоднорідними початковими умовами застосовано перетворення Лагера і для отриманої в просторі зображень системи еліптичних граничних задач виведено аналог другої формули Гріна. Вона стала основою рекурентного алгоритму для обчислення трансформант через мультишарові та об’ємні потенціали, який дає змогу ефективно знаходити потрібну кількість членів ряду Лагера для апроксимації розв’язку нестаціонарної задачі. Як приклад застосування розглянуто граничні задачі для хвильового рівняння
Мова Українська
PDF формат Музичук Анатолій, Літинський Святослав 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти