Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Єлейко Я., Жерновий Ю., Бугрій Н.
Назва статті Існування граничних розподілів часових середніх випадкових еволюцій, побудованих на розв’язках звичайних диференціальних рівнянь
Анотація Визначено умови існування граничних розподілів часових середніх випадкових еволюцій, побудованих на розв’язках задач Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь першого порядку на траєкторії напівмарковського процесу зі зліченною множиною станів і нескінченним середнім часом перебування у фіксованому стані
Мова Українська
PDF формат Єлейко Я., Жерновий Ю., Бугрій Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти