Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Бартіш М., Ковальчук О., Огородник Н.
Назва статті Трикрокові методи розв’язування задач безумовної мінімізації
Анотація Запропоновано новий клас трикрокових ітераційних методів для розв’язування задач безумовної мінімізації функцій багатьох змінних. Особливу увагу приділено обґрунтуванню швидкості збіжності запропонованого алгоритму. На багатьох тестових задачах виконано числове дослідження модифікації і базових методів та зроблено порівняння отриманих результатів
Мова Українська
PDF формат Бартіш М., Ковальчук О., Огородник Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти