Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 12
Автори Єлейко Я., Музичук Андрій
Назва статті Про поведінку фінансових потоків під впливом зовнішніх чинників
Анотація Досліджено вплив зовнішніх чинників на поведінку фінансових потоків у дискретні моменти часу. Зроблено припущення, що множина зовнішніх чинників є скінченною, кожен з них визначений ставкою дисконтування. Введено означення траєкторії зовнішнього середовища, ефективності фінансового потоку та відношення переваги між двома траєкторіями. Отримано критерій вибору оптимальної альтернативи в умовах ігнорування невизначеності. Також запропоновано критерії порівняння траєкторій. Для порівняння траєкторій з різною довжиною розроблено процедуру укрупнення траєкторій
Мова Українська
PDF формат Єлейко Я., Музичук Андрій 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти