Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 12
Автори Сінчук Ю., Шинкаренко Г.
Назва статті Експоненціальні апроксимації МСЕ для сингулярно збурених задач конвекції-дифузії-реакції
Анотація Для сингулярно збуреної крайової задачі з рівнянням конвекції-дифузії-реакції запропоновано схему методу скінченних елементів з кусково-експоненціальними апроксимаціями. Розглянуто їхні властивості та побудову системи рівнянь цього методу на підставі процедури Гальоркіна. Наведено результати обчислювальних експериментів стосовно збіжності цієї схеми та проаналізовано її переваги над класичною схемою методу скінченних елементів з кусково-лінійними апроксимаціями
Мова Українська
PDF формат Сінчук Ю., Шинкаренко Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти