Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 12
Автори Ревенко В.
Назва статті Новий аналітично-числовий метод розв’язування крайової задачі для еліптичних рівнянь високого порядку
Анотація Запропоновано новий аналітично-числовий спектральний метод, який ґрунтується на мінімізації квадратичної форми, що характеризує інтеграл квадратичного відхилення знайденого розв’язку від заданих граничних умов. Як приклад розв’язано бігармонічне рівняння і знайдено пружно-деформований стан (ПДС) прямокутної пластини. Знайдено нові якісні закономірності розподілу ПДС у пластині. Наведено таблиці розрахованих напружень
Мова Українська
PDF формат Ревенко В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти