Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 12
Автори Ніколаєв О., Щербакова Ю.
Назва статті Аналіз пружно-деформованого стану трансверсально ізотропного сфероїда зі сфероїдною порожниною
Анотація Застосовуючи узагальнений метод Фур’є проаналізовано пружно-деформований стан трансверсально ізотропного сфероїда зі сфероїдною порожниною із сполученими центрами. Задача зведена до нескінченної системи лінійних алгебричних рівнянь із фредгольмовим оператором за умови неперетинання граничних поверхонь. Наведено приклад числового розрахунку напружень в екваторіальній площині сфероїдів поза межею порожнини для випадку, коли трансверсально ізотропним матеріалом вибрано піщаник, а внутрішня поверхня перебуває під дією нормального навантаження
Мова Українська
PDF формат Ніколаєв О., Щербакова Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти