Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 12
Автори Муха І., Неспляк Д.
Назва статті Комп’ютерне моделювання нелінійних процесів теплопровідності у тонкостінних тілах складної форми
Анотація Досліджено нестаціонарну нелінійну задачу теплопровідності у тонкостінному тілі складної форми за умови, що теплоємність та коефіцієнт теплопровідності залежать від температури тіла. За методом проміжної точки нестаціонарна крайова задача зведена до послідовності стаціонарних. Числове розв’язування цих задач виконано за допомогою методів скінченних елементів та Ньютона-Рафсона. Наведено числові результати розв’язку задачі про нагрівання сферичного тіла
Мова Українська
PDF формат Муха І., Неспляк Д. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти