Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 12
Автори Махніцький Р., Щербина Н., Бутитер І.
Назва статті Стійкість шаруватих циліндричних оболонок з рівноважними розшаруваннями
Анотація Наведено формулювання й розв’язок задачі стійкості композитних циліндричних оболонок з рівноважними розшаруваннями. Рівняння стійкості тонкостінних композитних елементів зі змінюваними розшаруваннями отримано на підставі теорії анізотропних оболонок з використанням варіаційних принципів Васідзу й Треффца. Теоретична модель ураховує дискретність будови структури. За допомогою розробленого методу розв’язано задачу стійкості циліндричних оболонок з кільцевим розшаруванням за дії зовнішнього тиску й осьовому стиску. Проаналізовано форми втрати стійкості оболонки у разі виникнення й розвитку розшарувань. Досліджено залежність критичних зусиль для двошарової циліндричної оболонки від фізико-механічних характеристик, топографії розшарування й навантаження
Мова Українська
PDF формат Махніцький Р., Щербина Н., Бутитер І. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти