Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 12
Автори Мартинович Б.
Назва статті Побудова аналітичного розв’язку першої крайової задачі двовимірної теорії пружності в двозв’язній концентричній некруговій області у прямолінійно-анізотропному середовищі
Анотація Сформовано аналітичний розв’язок першої крайової задачі двовимірної теорії пружності в двозв’язній концентричній некруговій області у прямолінійно-анізотропному середовищі в площинах . Параметричні рівняння контурів області відомі, корені характеристичного рівняння некратні (прості) комплексні числа. Крайові умови першої крайової задачі в інтегральній формі для двозв’язних концентричних некругових областей трансформовано до системи незалежних крайових умов щодо аналітичних функцій та довільних голоморфних функцій , які входять у крайові умови в інтегральній формі. Функцію розвинуто в степеневі ряди типу Лорана
Мова Українська
PDF формат Мартинович Б. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти