Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 12
Автори Лопух Н., Притула Мирослав, П’янило Я., Савула Я.
Назва статті Алгоритми розрахунку гідродинамічних параметрів течії газу в трубопроводах (1)
Анотація Для побудови алгоритмів розрахунку газотранспортних мереж у випадку нестаціонарного руху газу досліджено способи розв’язування нелінійних систем диференціальних рівнянь у частинних похідних, які моделюють елемент мережі – трубопровід. Знайдено аналітичний розв’язок лінеаризованої системи та побудовано алгоритм для розв’язування як лінеаризованої, так і нелінійної системи методом скінченних елементів
Мова Українська
PDF формат Лопух Н., Притула Мирослав, П’янило Я., Савула Я. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти