Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 12
Автори Копитко М.
Назва статті Дослідження фільтрації рідини в пористих криволінійних шарах числово-аналітичним методом
Анотація Для розв’язування задач фільтрації рідини в криволінійних пористих шарах запропоновано числово-аналітичний підхід, який ґрунтується на зображенні функції напору за товщиною шару у вигляді скінченної суми поліномів Лежандра і використанні ізопараметричних квадратичних скінченних елементів для апроксимації за двома іншими координатами. Записано варіаційне формулювання задачі. На модельних прикладах досліджено ефективність підходу і залежність фільтраційних параметрів від кривини шару
Мова Українська
PDF формат Копитко М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти