Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 12
Автори Дияк І., Макар І., Прокопишин І.
Назва статті Числова ефективність гібридних скінченно-граничноелементних апроксимацій задач теорії пружності на підставі методу декомпозиції області
Анотація Проаналізовано числову ефективність деяких гетерогенних числових схем розв’язування плоскої задачі теорії пружності з використанням методів скінченних і граничних елементів на підставі методів декомпозиції області. Запропоновано вибір параметра релаксації в разі прискорення ітераційного процесу для трьох типів схем. Наведено результати числових експериментів для модельних задач
Мова Українська
PDF формат Дияк І., Макар І., Прокопишин І. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти