Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 12
Автори Власюк А., Мартинюк П.
Назва статті Математичне моделювання впливу термічного розширення на надлишкові напори в насичених ґрунтах
Анотація У математичному моделюванні фільтраційної консолідації ґрунтів у неізотермічних умовах запропоновано використати рівняння нерозривності, у яких враховано теплове розширення порової рідини та твердого скелета ґрунту. Досліджено задачу консолідації масиву глинистого ґрунту обмеженої товщини. Для числового розв’язування відповідної одновимірної крайової задачі використано метод скінченних елементів. Наведено результати числових експериментів та їхній аналіз
Мова Українська
PDF формат Власюк А., Мартинюк П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти