Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 12
Автори Щестюк Н.
Назва статті Екстраполяція функціоналів від однорідного випадкового поля, яке спостерігають у півплощині
Анотація Досліджено задачу оптимальної лінійної оцінки функціонала від невідомих значень однорідного випадкового поля за даними спостережень при . Визначено формули для обчислення середньоквадратичної похибки та спектральної характеристики середньоквадратичної оптимальної лінійної оцінки поля, що має щільність . Знайдені найменш сприятливі спектральні щільності та мінімаксні (робастні) спектральні характеристики оптимальних оцінок функціонала для деякого класу полів
Мова Українська
PDF формат Щестюк Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти