Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 12
Автори Бартіш М., Огородник Н.
Назва статті Трикрокові ітераційні алгоритми розв’язування систем нелінійних рівнянь
Анотація Запропоновано новий підхід до побудови алгоритмів розв’язування систем нелінійних рівнянь у сенсі найменших квадратів. Побудовано два комбіновані методи, які ґрунтуються на методах спуску та відомому методі Гауса – Ньютона. Виконано числове дослідження запропонованих методів на тестових задачах та порівняно їх з уже відомими методами. Зроблено висновки про можливості застосування методів
Мова Українська
PDF формат Бартіш М., Огородник Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти