Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Левченко О.
Назва статті Дослідження точності побудови grid-поверхонь рельєфу: кількісна оцінка
Анотація Розглянуто питання кількісної оцінки точності побудови цифрових моделей рельєфу у вигляді grid-поверхонь, яка ґрунтується на аналізі середньоквадратичних похибок моделей для різних параметрів лінійного універсального кригінгу та тріангуляції. Дослідження виконано на тестових ділянках з різним типом рельєфу, вибраних на території Львівщини. Результати аналізу кількісних оцінок точності свідчать, що для моделювання рельєфу у вигляді grid-поверхонь на рівнинних ділянках потрібен кригінг з використанням для інтерполяції кожної комірки 50 точок, а у височинних та гірських районах – 25 точок
Мова Українська
PDF формат Левченко О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти