Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Мельничин А., Цегелик Г.
Назва статті Ефективність методу двійкового пошуку інформації у файлах баз даних для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів
Анотація Розглянуто порівняльний аналіз ефективності методу двійкового пошуку інформації у файлах баз даних для таких законів розподілу ймовірностей звертання до записів, як рівномірний і “бінарний”, закон Зіпфа, узагальнений розподіл, частковим випадком якого є розподіл, що наближено задовольняє правило “80-20”. За критерій ефективності прийнято математичне сподівання кількості порівнянь, необхідних для пошуку запису в файлі
Мова Українська
PDF формат Мельничин А., Цегелик Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти