Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Годич О., Щербина Ю.
Назва статті Метод нейронної міграції для навчання нейромереж типу SOM
Анотація Розглянуто один з підходів вирішення проблеми ініціалізації вагових векторів нейронів у нейромережах, що самоорганізуються. Такі мережі називають картами, що самоорганізуються (або нейромережами типу SOM). Розроблено метод “нейронної міграції”, який є модифікацією методу Кохонена. Базова ідея, взята за основу цього методу – адаптивне перегрупування нейронів у нейромережі типу SOM відповідно до близькості їхніх вагових векторів. Процес адаптивного перегрупування нейронів відповідно до правил, які наведено нижче, названо нейронною міграцією. Структурно метод нейронної міграції складається з двох процесів: нейронної міграції та адаптації нейронів, де адаптацію нейронів виконують відповідно до методу Кохонена
Мова Українська
PDF формат Годич О., Щербина Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти