Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Кухарський В., Тиличко Л., Сулим Р., Кухарська Н.
Назва статті Числове розв’язування двовимірних нестаціонарних задач адвекції–дифузії на прямокутній області
Анотація Розглянуто проблеми побудови математичних моделей та числового дослідження двовимірних нестаціонарних задач адвекції – дифузії в прямокутній області. Отримано аналітичні розв’язки для відповідних одновимірних задач, які використовують для тестування алгоритмів розв’язування проблемних двовимірних задач
Мова Українська
PDF формат Кухарський В., Тиличко Л., Сулим Р., Кухарська Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти