Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Вознюк С., Ніколаєв О.
Назва статті Напружено-деформівний стан пружного гіперболоїда зі сферичною неоднорідністю в разі навантаження зосередженою силою
Анотація Розглянуто лінійно-пружний однорідний ізотропний напівпростір, обмежений поверхнею однієї половини двополого гіперболоїда обертання, в якому міститься сферична неоднорідність. До поверхні гіперболоїда вздовж його осі обертання прикладено зосереджену силу. Задачу розв’язано за допомогою базисних розв’язків рівняння Ламе та теорем додавання. Метод дає змогу звести задачу до нескінченної системи лінійних алгебричних рівнянь, до якої можна застосувати метод редукції. Виконано обчислення напружень поблизу сферичної поверхні для різних параметрів задачі
Мова Українська
PDF формат Вознюк С., Ніколаєв О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти