Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Власюк А., Мартинюк П.
Назва статті Числове розв’язання двовимірної задачі фільтраційної консолідації ґрунтового масиву за наявності перенесення солей у неізотермічному режимі
Анотація Побудовано математичну модель двовимірної задачі фільтраційної консолідації масиву ґрунту з урахуванням впливу перенесення солей в неізотермічному режимі. Для числового розв’язування відповідної крайової задачі використано метод скінченних елементів із застосуванням протипотокової стабілізаційної схеми Петрова–Гальоркіна. Як приклад, досліджено задачу консолідації масиву глинистого ґрунту в основі гідротехнічної споруди
Мова Українська
PDF формат Власюк А., Мартинюк П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти