Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Вагін П., Шот І.
Назва статті Аналіз напружено-деформованого стану тонких оболонок, податливих на зсув та стиснення
Анотація Розглянуто процес геометрично-лінійного деформування оболонок, податливих на зсув та стиснення. Записано ключові рівняння розглядуваної задачі. Наведено числові розв’язки, отримані методом скінченних елементів. Виконано порівняння розв’язків у межах розглянутої теорії з числовими розв’язками в межах п’ятимодальної теорії оболонок типу Тимошенка–Міндліна та Кіргофа–Лява
Мова Українська
PDF формат Вагін П., Шот І. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти