Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Шинкаренко Г., Ямелинець А.
Назва статті Апостеріорні оцінки точкових похибок та уточнення апроксимацій методу скінченних елементів: ієрархічні оцінювачі лишків
Анотація Описано загальний підхід до побудови апостеріорних оцінок похибок апроксимацій методу скінченних елементів на основі варіаційного формулювання еліптичних крайових задач і класичної процедури Гальоркіна. Побудовані тут неявні апостеріорні оцінювачі похибок розвивають концепцію праць Шинкаренка–Козаревської [3] та Шинкаренка–Квасниці [2] для схем методу скінченних елементів з кусково-лінійними просторами апроксимацій. Головна особливість запропонованих апостеріорних оцінювачів похибок – можливість послідовного уточнення апроксимацій методу скінченних елементів у вершинах та серединах сторін і центрах ваг трикутних елементів
Мова Українська
PDF формат Шинкаренко Г., Ямелинець А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти