Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Шахно С., Макух О.
Назва статті Дво- та трикрокові ітераційні процеси для розв’язування нелінійних рівнянь
Анотація Запропоновано нові модифікації ітераційно-різницевих методів для розв’язування нелінійних рівнянь. На багатьох тестових задачах виконано числове дослідження цих модифікацій і відомих базових методів та зроблено порівняння отриманих результатів
Мова Українська
PDF формат Шахно С., Макух О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти