Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Ніколаєв О., Барахов К.
Назва статті Задача теорії потенціалу для кругового циліндра зі сферичним сегментом
Анотація Шляхом спільного використання методу потенціалу та узагальненого методу Фур’є отримано розв’язок задачі про визначення електростатичного поля, створюваного зарядженими циліндром і тонким сферичним сегментом. Задача зведена до інтегрального рівняння Фредгольма другого роду з нескінченно гладким ядром. Наведено числовий аналіз щільності розподілу заряду на сферичному сегменті та ємності системи залежно від геометричних параметрів, а також зображення еквіпотенціальних поверхонь досліджуваного поля
Мова Українська
PDF формат Ніколаєв О., Барахов К. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти